Pro pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP)

29.10.2012 07:41

 

Ještě do konce tohoto roku je možné čerpat od VZP příspěvek na masáže až ve výši 1500Kč...

 

J edná se o bonusový příspěvek pro členy Klubu pevného zdraví v rámci programu Zdravý život  na pohybové nebo rehabilitační aktivity nehrazené z veřejného zdravotního pojištění .  

-----------------------------------------------------

Výše příspěvků se odvíjí od počtu nasbíraných bodů (v tabulce níže je uveden přehled aktivit, za které lze sbírat body) a pohybuje se v rozsahu stanoveném pro minimální a maximální výši příspěvku:

 • Minimální výše příspěvku činí 250 Kč a je ekvivalentem 500 bodů.
 • Maximální výše příspěvku činí 1 500 Kč a je na něj potřeba nasbírat 3 000 bodů.
 • informace, jak často lze body za tyto aktivity získat.

Přehled aktivit

Počet bodů

Frekvence a doklady

Preventivní prohlídka praktickým lékařem 1)

500

1x za 24 měsíců
doklad o absolvování prohlídky z roku 2011 nebo 2012 (pokud není v IS VZP ČR)

Preventivní prohlídka gynekologem 1)

500

1x za 12 měsíců
doklad o absolvování prohlídky z roku 2012 (pokud není v IS VZP ČR)

Preventivní prohlídka stomatologem 1)

500

1x za 12 měsíců
doklad o absolvování prohlídky z roku 2012 (pokud není v IS VZP ČR)

Screening kolorektálního karcinomu 1)

500

1x za 12 měsíců
doklad o absolvování screeningu z roku 2012 (pokud není v IS VZP ČR)

Očkování zcela nehrazené z veřejného zdravotního pojištění 2)

500

1x za 12 měsíců
doklad o nákupu očkovací látky z roku 2012

Mamografický screening 3)

500

1x za 12 měsíců
doklad o absolvování screeningu z roku 2012 (pokud není v IS VZP ČR)

Nepřetržité pojištění u VZP po dobu min. 60 měsíců

500

lze uplatnit každý rok

Bezpříspěvkový dárce krve 4)

2000

1x za 12 měsíců
doklad o bezpříspěvkovém dárcovství z roku 2012

Nepříbuzný dárce kostní dřeně 5)

3000

1x za 12 měsíců
doklad o dárcovství z roku 2012

Pravidelná pohybová nebo rehabilitační aktivita 6)

500

1x za 12 měsíců
platební doklad za permanentku nebo min. 5 vstupenek z roku 2012

 

Snižování nadváhy a obezity 7)

500

1x za 12 měsíců
platební doklad a doklad o hodnotách BMIz roku 20128)

 

Léčba závislosti na tabáku 8)

500

1x za 12 měsíců
doklad z centra pro odvykání kouření z roku 2012

 

Elektronická komunikace s klientem

100

1x za poskytnutí nové e-mailové adresy nebo nového telefonního čísla

 

Získání nového pojištěnce

500

1x za 12 měsíců max. 2 nové pojištěnce
vyplněním čestného prohlášení na pobočce VZP - klienti dříve pojištění u VZP musí splňovat podmínku bezdlužnosti

 

 

Vysvětlivky - podmínky:

 1. Zápočet bodů je proveden po kontrole lékařem vykázaného výkonu v informačním systému VZP nebo na základě předloženého dokladu o absolvování výkonu.
 2. Zápočet bodů je proveden po předložení daňových dokladů o nákupu očkovací látky na jeden typ očkování zcela nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění a provedené aplikaci v aktuálním kalendářním roce.
 3. Zápočet bodů po absolvování mamografického screeningu je u žen od 45 let proveden po kontrole lékařem vykázaného výkonu v informačním systému VZP ČR nebo na základě předloženého dokladu o absolvování mamografického screeningu.
 4. Zápočet je proveden na základě dokladu z transfuzní stanice o bezpříspěvkovém dárcovství, ev. potvrzení pro zaměstnavatele o bezpříspěvkovém dárcovství, potvrzení pro finanční úřad o bezpříspěvkovém dárcovství z roku 2012, potvrzení o získání Zlatého kříže nebo Jánského plakety.
 5. Potvrzení z Českého národního registru dárců dřeně z roku 2012. Zápočet bodů je proveden 1x, a to i při opakovaném odběru.
 6. Předložení daňového dokladu o zakoupení pohybové nebo rehabilitační aktivity (permanentky nebo předložení dokladu o zaplacení minimálně 5 vstupenek) z roku 2012.
 7. Absolvování kurzu hubnutí v rámci péče obezitologických ordinací případně dalších zdravotnických zařízení nebo profesně organizovaných kurzů zaměřených na hubnutí u pojištěnců s BMI 30 a více a v případě, že hodnota BMI je snížena minimálně o jednotku.
 8. Doklad z roku 2012 o absolvování léčby v centrech pro odvykání kouření.

Příspěvek můžete získat na libovolné pobočce VZP. Stačí předložit:

 • doklady potvrzující získání bodů za danou aktivitu - tyto požadavky jsou uvedeny v tabulce výše
 • originál daňového dokladu z roku 2012 o zaplacení očkování nebo pohybové/rehabilitační aktivity, na kterou je příspěvek čerpán.