TIP na další vzdělávání - Univerzita třetího věku od 31.1.

17.01.2022 14:20

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice nabízí nejen seniorům studium "Univerzity třetího věku" s cyklem přednášek „Chemie pro život“.

V našem programu vám chceme populární formou představit nejnovější poznatky z  oborů vyučovaných na Fakultě chemicko-technologické (FChT), o kterých si myslíme, že jsou zajímavé pro širokou laickou veřejnost. Vyučující z řad akademických pracovníků fakult Univerzity Pardubice i odborníci z praxe prezentují vybraná témata tak přitažlivým způsobem, že překonají i některé zažité nepříznivé postoje neodborné veřejnosti vůči chemii jako takové.

Naším programem chceme podpořit neustálý duševní rozvoj v postproduktivním věku, zájem o současné dění, praktické využívání získaných vědomostí, stálý aktivní přístup k životu a vytvořit také místo pro setkávání i navazování nových vztahů.


Studium v délce čtyř semestrů je zaměřeno na:

 

Více info zde: fcht.upce.cz/fcht/univerzita-tretiho-veku

Dagmar Kopicová
telefon 466 037 198
email u3v.fcht@upce.cz

doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.
telefon 466 037 197
email u3v.fcht@upce.cz